Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 28.2.2020
27.3.2020
30.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre útvary plánovania výrobného procesu, špecialistom zlepšovania výrobného procesu, procesným inžinierom a inžinierom kvality, pracovníkom technickej prípravy výroby.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Analýza a meranie práce, význam, výhody

- Postup pri analýze a meraní práce

- Štruktúra pracovných noriem, norma času, výpočet normy času

- Časové štúdie, snímky operácie, snímky pracovného dňa, preddefinované časové normy

- Zavedenie analýzy a merania práce

- Riešenie prípadových štúdií

- Diskusia