Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 5.2.2020
5.3.2020
3.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom zapojených do plánovania výroby. Taktiež pracovníkom spoločností, ktoré plánujú alebo majú zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO TS 16 949.


Obsahová štruktúra kurzu:

- QMS ako proces

- Metódy analýzy porúch

- Základné pojmy /riziko, akceptovateľné riziko, bezpečnosť, klasifikácia rizika, závažnosť, odhaliteľnosť, ukazovateľ priority rizika UPR/

- Analýza FMEA a jej praktický význam, druhy FMEA

- Zlepšovanie, optimalizovanie

- Príklady FMEA

- Diskusia