Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 5.2.2020
5.3.2020
3.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je učený najmä vedúcich a odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok najmä pre automobilový priemysel.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Prečo APQP, hlavné ciele, výhody a prínosy APQP, nástroje a techniky používanie v APQP

- Vytvorenie tímu pracovníkov, definovanie oblasti pôsobnosti, časový plán kvality produktu

- Plánovanie a definovanie programu, vstupy a výstupy

- Návrh a vývoj výrobku

- Návrh a vývoj procesu

- Validácia výrobku a procesu

- Spätná väzba, posúdenie NO