Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 6.2.2020
6.3.2020
9.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je učený najmä vedúcich a odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plánovaní a zlepšovaní kvality produktov v oblasti dodávok najmä pre automobilový priemysel.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Prečo 8D report, hlavné ciele, výhody a prínosy 8D reportu

- Metodika a nástroje 8D reportu /príprava, tím a tímová práca, popis problému, návrh dočasných opatrení, koreňová príčina, výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení, ich implementácia a validácia, prevencia výskytu problému, vyhodnotenie prácu tímu, jeho motivovanie

- Riadenie záznamov, ich štandardná podoba a vizualizácia

- Aplikácia 8D reportu v praxi