Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Termín: 12.2.2020
12.3.2020
10.4.2020
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín
výstup: certifikát

Kurz je určený manažérom, špecialistom v útvaroch kvality, výroby, plánovania výroby, ale taktiež vedúcim prevádzok, majstrom a supervízorom, resp. všetkým pracovníkom, ktorí sú priamo ale aj nepriamo zainteresovaní na výrobnej kvalite.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Procesný prístup, definovanie zákazníkov, mapa procesov a interakcie medzi nimi, vlastníci a operátori procesov, kontinuálne zlepšovanie

- Histogram, kontrolné tabulky, pareto diagram, diagram príčin a následkov, vývojový diagram, korelácia a korelačný diagram, regulácia procesu a regulačný diagram, brainstorming, benchmarking.