Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2019
Mzdy a personalistika
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 6.2.2019
6.3.2019
3.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Tréning je určený najmä pre pracovníkov personálnych oddelení


Cieľom školenia je:

Aby účastník kurzu vedel samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom. Kurz je určený pre úplných začiatočníkov a pre ľudí, ktorí si potrebujú svoje vedomosti aktualizovať, prípadne rozšíriť.  

Náplň školenia:

1. pracovno-právne vzťahy
2. odmeňovanie
3. výpočet mzdy zamestnancom
4. náhrady cestovných a iných výdavkov
5. zákon o zdravotnej  a sociálnej  poisťovni
6. sociálne, nemocenské a dôchodkové dávky poistenia
7. výpočet dane z príjmov fyzických osôb
8. sociálny fond
9. štátne sociálne dávky

Na kurze vyučujú lektori, ktorí v praxi vedú mzdovú agendu a účtovníctvo pre viacero firiem, majú vzdelanie ekonomického smeru a pedagogické skúsenosti.