Tréningy - školenia - kurzy pre rok 2019
Koučingový tréning pre pracovné tímy
školenia v mesiacoch: február - marec - apríl
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 7.2.2019
7.3.2019
4.4.2019
Miesto: Bratislava, Trenčín, Poprad
Rozsah kurzu: 8 hodín

Tréning je určený manažérom, vedúcim pracovníkom na rôznych úrovniach riadenia, podnikateľom a všetkým, ktorí majú ambície pracovať v manažérskych pozíciách.


Cieľom vzdelávacej aktivity je rozšírenie manažérskych kompetencií o nové vedomosti a zručnosti, ktoré mnohonásobne zefektívnia ich riadiacu činnosť. Tréning nadobudnutých zručností – ako pomôcť sebe aj iným pri efektívnom využívaní vlastných zdrojov vedomostí, schopností a zručnosti pre:

- dosahovanie osobných i pracovných cieľov,
- riešenie osobných i pracovných problémov,
- skvalitňovanie medziľudských vzťahov,
- cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potencionálu človeka,
- zlepšovanie a skvalitňovanie výkonu plnohodnotného života,
- implementácia novonadobudnutých kompetencií do každodennej práce utvrdením.