Zvládanie stresu a záťažových situácií v rámci jednotlivých pracovných pozícií
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena za kurz na celú skupinu : viď. cenník
Termín: podľa dohody
Miesto: školské priestory
Náplň tréningového školenia:

Minimum teoretických informácií o strese

Činitele vyvolávajúce stres a ich identifikácia
Faktory znižujúce stres na pracovisku – v škole
„Burn out syndrom" a jeho prekonanie
Relaxačné techniky a metódy na odbúravanie stresu
Forma a metódy školenia:
Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy, odbúravanie záťažových situácií,
relaxačné techniky, metódy a spätná väzba.

Prínos tréningu:- sebapoznanie a individuálny rozvoj emocionálnej inteligencie
- zvládanie stresu a záťažových situácií v styku s klientmi
- využívanie alternatívneho riešenia zvládania stresu
- lepšia psychohygiena pracovníkov v školstve

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.


Jednotný cenník hore uvedených tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...