Stresové situácie a relaxačné techniky
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín na základe dohody
Rozsah jednodňové
CENA 350 eur ..... do 15 účastníkov
450 eur ......do 30 účastníkov
550 eur ...... nad 30 účastníkov
Pozn. Školenie je realizované jedným lektorom.
Miesto konania Školské priestory
KONTAKT: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Sabinovská 12, Bratislava
Email: info@mmeridian.eu
Kontakt: 00421 944 978 132
Web: www.mmeridian.eu
Odborná náplň: Definícia stresu
Stresové faktory v škole
Predchádzanie stresu v škole
Kalokagathia - jednota tela, mysle a ducha
Relaxácia tela - techniky
Uvožnenie svalového napätia
Relaxácia mysle - techniky
Imaginárne cvičenia
Relaxácia ducha - motivácia k zmyslu
Cvičenia
Použitá metodika: 20% výklad, 30% diskusia, 50% rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy