Sociálna kohézia
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena za kurz na celú skupinu: viď. cenník
Termín: podľa dohody
Miesto: školské priestory
 

Náplň tréningového školenia:

Význam sociálnej kohézie v spoločnosti
Uspokojovanie potrieb, kde sociálne potreby a ich uspokojenie sú stavané pred potrebou ocenenia a uznania, ako aj pred potrebou sebarealizácie.
Cvičenie zamerané na kolektívne záujmy a potreby
V kolektíve budovanie pozitívnych väzieb na pracovisku, pocit sebarealizácie.
vytvárania, resp. posilnenie, priateľskej atmosféry na pracovisku, vytvorenie pevných formálnych aj neformálnych vzťahov medzi pracovníkmi.
Sociálna kohézia v interpersonálnych vzťahoch
Realizácia profesijného sociogramu v pracovnej skupine
Interpersonálne a intrapersonálne vzťahy na pracovisku
Typy zamestnancov, charakteristika, vnútorná a vonkajšia motivácia
Cvičenie zamerané na zvládanie stresu a emocionálnu inteligenciu
Zvládacie mechanizmy
Firemná kultúra

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- Podporovať kvalitu tímového rozhodovania sa.
- Zvyšovať úroveň organizovanosti tímu.
- Zlepšovať komunikáciu medzi členmi tímu.
- Zvyšovať úroveň kooperatívnosti.
- Podporovať stotožnenie sa s cieľmi tímu a firmy.
- Zvyšovať ochotu preberať zodpovednosť.
- Podporovať schopnosť tímu učiť sa a tvoriť.

 
Jednotný cenník tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...