Riešenie konfliktov v školskom prostredí
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: na základe dohody
Rozsah kurzu: jednodňový
Cena: 350 eur€ - do15 účastníkov
450 €eur - do 30 účastníkov
550 €eur - nad 30 účastníkov

Miesto konania: školské priestory
Kontakt: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Sabinovská 12, Bratislava
Email: info@mmeridian.eu
Telef.kontakt: 00421 944 978 132
Odborná náplň: Definícia pojmu "Konflikt"
Časté príčiny vzniku konfliktov v škole
Typy konfliktov
Možnosti a spôsoby predchádzania konfliktov
Asertívne správanie
Zvládanie hnevu, agresivity a nátlaku
Príklady riešenia konfliktov
Cvičenia a návody z praxe
Použitá metodika: 20% výklad, 30% diskusia, 50% rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník príp.testy