Ako zvládať problematické správanie žiakov v škole
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena za kurz na celú skupinu: viď. cenník
Termín: podľa dohody
Miesto: školské priestor
 

Náplň tréningového školenia:


Učitelia potrebujú pomoc. Získať súčasnú mládež pre úlohy vzdelávania nebolo nikdy také náročné ako teraz. Existuje veľa teórií, ktoré žiaci sa s problémami považujú za obete organických príčin alebo sociálnych okolností. Nepopierame žiadnu z nich, avšak uvedomujeme si, že takýto prístup vysiela deťom signály – nie ste v poriadku, a podľa toho sa aj správajú.
My však prinášame pomoc, ako lepšie porozumieť žiakom. Vychádza z teórie, že akékoľvek ľudské správanie je orientované na cieľ.
Ak pochopíme cieľ negatívneho správania sa žiakov, vieme zareagovať takým spôsobom, aby sme ho eliminovali a to takým spôsobom, aby deti cítili, že sú akceptované a nie ponižované a zároveň takýmto prístupom sa i učitelia necítia frustrovaní. Uvedeným tréningovým školením sa snažíme ukázať konkr. spôsoby, ako zvládnuť problematické správanie žiakov v škole. Uvedené školenie – odporúčame!

Obsah:

1. Teória – ciele správania
2. Praktické ukážky
3. Nácvik konkrétnych situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
- schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Jednotný cenník tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...