Poruchy správania
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena za kurz na celú skupinu: viď. cenník
Termín: podľa dohody
Miesto: školské priestory

Náplň tréningového školenia:

Úvod do problematiky

Vymedzenie a rozdelenie porúch pozornosti a porúch správania u detí (impulzivita, hyperaktivita, hyperlokomácia, agresivita, submisivita, pasivita, pod.)
Príčiny vzniku porúch správania – biologické, sociálne, psychické
Prejavy porúch správania
Cvičenie zamerané na odstránenie negatívnych návykov
Diagnostické znaky porúch správania
Nápravné postupy pri poruchách učenia v triede - individuálne tréningové aktivity
Cvičenie zamerané na zvládanie emocionálnych porúch správania
Charakteristika vybraných okruhov sociálneho správania
Cvičenie zamerané na zvládanie a elimináciu stresu

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- získanie vedomostí účastníkov tréningu o poruchách správania a ich náprava
- schopnosť účastníkov využiť metódy na zvládanie rôznych porúch správania

 
Jednotný cenník tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...