Odbúravanie stresu, syndróm tzv.vyhorenia a regenerácia motivácie
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena za kurz na celú skupinu: viď. cenník
Termín: podľa dohody
Miesto: školské priestory
 

Náplň školenia:


Tréningové školenie : Odbúravania stresu a psychoterapeutický výcvik pomáha pedagógom vybudovať si zdravé hranice v medziľudských vzťahoch,
stať sa samým sebou a pritom rešpektovať práva iných, pomáha zlepšiť svoje spôsobilosti a zručnosti pri riešení emocionálne záťažových situácií, vedieť kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumieť komunikácií iných, uvedomiť si svoj individuálny komunikačný štýl v konkrétnej situácii na pracovisku, doma; poznanie vlastných stereotypov, spoznať všetky riešenia konfliktov vo väzbe na konkrétnu situáciu. Účastníci majú možnosť spoznať metódy a techniky odbúravania stresu. Psychoterapeutický výcvik je najnovší na trhu, pretože objasňuje nové špecializačno-inovačné štúdia zamerané na prácu s deťmi, mládežou na prevenciu šikanovania a zvládnutia problémových žiakov, študentov. Ako realizovať správne osobnú duševnú psychohygienu.

Obsah:

Teória stresu – odbúranie a jeho techniky
Relaxačné techniky a metódy na odbúravanie stresu
„Bourn out syndrom“ a jeho prekonanie
Praktické ukážky


Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
- schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

 
Jednotný cenník tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...