Komunikácia s pacientom
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena za kurz: viď. cenník
Termín: na základe dohody
Miesto: pracovisko objednávateľa
 

Náplň tréningového školenia určného pre zdravotnícké stredné školy :

Profesionálna etiketa a komunikácia s pacientom
Empatia vo vzťahu k pacientom
Komunikácia s ambulantným pacientom
Komunikácia s hospitalizovaným pacientom
Identifikácia postojov k pacientovi a liečbe

Terapeutická komunikácia a jej výhody

Tréningové cvičenia zamerané na danú problematiku

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy, odbúravanie záťažových situácií, metódy a spätná väzba.

Prínos tréningu:

- sebapoznanie a individuálny postoj k danej problematike
- zvládanie stresu a záťažových situácií v styku s pacientom
- využívanie terapeutickej komunikácie s pacientom
- ľahšie zvládanie náročnej komunikácie s pacientom

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

 
Jednotný cenník tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...