Interaktívna tabuľa
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Rozsah kurzu: 14 hodín
Cena za kurz: 600 eur/ cca 20 osôb
Termín: podľa dohody
Miesto: školské priestory


Cieľ aktivity:

Práca s interaktívnou tabuľou sa v súčasnosti zaraďuje medzi najnovšie prvky inovatívnych metód využívaných najmä v školstve.

Učebná osnova:

1. Obsluha interaktívnej tabule
2. Tvorba prezentácii
3.Tvorba prezentácií v PowerPointe

Štruktúra školenia:

Lektor priamo príde odškoliť problematiku využívania interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.
Ide o tréningové školenie, kde každý účastník má možnosť pod vedením lektora preveriť si vlastnú úroveň zručnosti v rámci používania interaktívnej komunikácie vo výučbe.

Tréning je zameraný i na pedagógov , ktorí nepracovali s interaktívnou tabuľou .
Tréningové cvičenia napomôžu týmto pedagógom získať zručnosť v jej ovládaní.
Cieľom tréningu je zdokonalenie sa v danej problematike.

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní

 
Jednotný cenník tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...