Asertivita a riešenie konfliktov v škole
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena za kurz na celú skupinu: viď. cenník
Termín: podľa dohody
Miesto: školské priestory
 

Náplň tréningového školenia

Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky t.j. schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor

Riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania sa
Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania sa
Schopnosť vyrovnať sa s kritikou
Odhad žiaka, kolegu podľa základnej typológie
Korektné sebapresadzujúce sa správanie voči kolegom a žiakom
Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov s použitím asertívnych techník podľa jednotlivých požiadaviek.
Spätná väzba a vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
Modelovanie a precvičovanie problémových situácií

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, dotazníkové metódy,
riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- získanie vedomostí účastníkov tréningu o zákonitostiach asertívnej komunikácie
- schopnosť účastníkov využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov na pracovisku / zameranie na firmu

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.

 
Jednotný cenník tréningových školení :


- cena závisí podľa počtu účastníkov školenia nasledovne :

do 15 účastníkov školenia : 35O eur
do 30 účastníkov školenia : 45O eur
nad 30 účastníkov školenia a viac: 55O eur


Poznámka:

Termín školenia je po vzájomnej dohode. V prípade záujmu prosím rezervujte si termín školenia čo najskôr, nakoľko o dané školenia je vysoký záujem.
Termíny akceptujeme aj víkendové, prázdninové i počas prac. týždňa v popoludňajších hodinách počas školského roka 2017/2018.

Blahoželáme, ste zo školy, ktorá si tvorí svoju budúcnosť!!!

(...dokázali ste to už tým, že ste si prešli našu ponuku, ktorá má za cieľ napomôcť Všetkým na ich ceste zdokonaľovania sa...)
... a preto Vaše otázky, pripomienky a nápady sú pre nás darčekom od Vás, aby sme mohli ešte lepšie a perspektívne do budúcnosti pripraviť pre Vás také produkty, ktoré Vás a Vašu školu nezadržateľne posunú tam, o čom uzavreté školy iba snívajú...