Tréningy - školenia - kurzy 2020
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN


Čo Vám prinesie pocertifikačný servis?

- trvalý súlad s požiadavkami systémových noriem,
- automatické spracovanie plánu interných auditov, programov auditov a správ z auditov,
- zaistenie interných auditov, predcertfikačných a certifikačných auditov, zákazníckych auditov a auditov Vašich dodávateľov,
- prípravu na kontrolné a recertifikačné audity,
- preskúmanie dokumentácie SMK, SEM, OH SAS,
- pravidelný prísun aktuálnych informácií zo sveta certifikácie a smerovania manažérskych procesov,
- garanciu vysoko odborne zdatného poradenstva,
- dozorovanie systému sledovania platnosti technických noriem, právnych a iných predpisov,
- zostavenie a spolu sledovanie plnenia termínu kalibrácie a overovania meradiel,
- podľa vzájomnej dohody ďalšie požiadavky zákazníka.