PROFESIONÁLNY OBCHODNÍK - ÚSPEŠNÝ PREDAJ
školenia v mesiaci: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 26.5.2015
Miesto:
Trenčín
Cena kurzu:
130 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.

Tréning je určený:

- obchodným reprezentantom, zástupcom, riadiacim manažérom, majiteľom firiem,
- všetkým, ktorí chcú byť úspešní v predaji.

Cieľ tréningu:

- naučiť a objasniť účastníkovi tréningu, ako byť úspešný v uzatváraní obchodov ovládať reč svojho tela a celkovú etiketu úspešného obchodníka,
- zvládať samého seba a ľudí okolo seba.

Obsahová náplň školenia:

- povaha a charakter ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu,
- základné poznatky využitia reči tela v rámci aktívnej práce obchodníka,
- temperament ľudí a ich vyžarovanie,
- základná etiketa úspešného obchodníka,
- moderné spôsoby nadväzovania kontaktov so zákazníkom,
- vlastná cesta k úspechu /modelové situácie, konkrétne prípady/,
- psychologické minimum v obchodnom rokovaní,
- manipulačné techniky – manipulačné taktiky,
- starostlivosť o klienta a jednanie s úspechom,
- návod na úspešný predaj,
- tzv. zlodeji času v rámci predaja a ich eliminácia,
- riadenie seba samého v čase,
- obchodné taktiky, stratégie, vyjednávania a celkový predaj,
- konkrétne ukážky a modulové situácie v rámci konkr. obchodných príležitostí.

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, modelovanie konkrétnych situácií a tréningové cvičenia, zážitková forma školenia, riadená diskusia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- uplatnenie najnovších poznatkov získaných v rámci tréningu na pracovisku a ich rýchly prínos,
- získanie najnovších poznatkov v rámci obchodných taktík, stratégií a vyjednávaní,
- zorientovanie sa na trhoch v rámci jeho súčasných požiadaviek.

Výstupom z kurzu je osvedčenie o absolvovaní kurzu.