PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A ÚSPEŠNÉ VYSTUPOVANIE NA VEREJNOSTI
školenia v mesiaci: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 15.5.2015
Miesto: Bratislava
Cena: 140 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia:

- základné formy a prvky prezentácie
- štruktúra prezentácie t.j. úvod, jadro a záver
- zásady vizuálizácie
- verbálna stránka prezentácie
- neverbálna stránka prezentácie
- umenie presvedčiť
- zvládanie trémy
- tréning vlastného prezentovania sa, spojení s videotréningom

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, dychové cvičenia, triky na zvládanie trémy, prezentácia, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- zvýšenie rozvoja vlastnej prezentačnej techniky
- zvýšenie profesionálnej úrovne účastníkov pri prezentáciách
- istejší a presvedčivejší osobný prejav pri prezentáciách
- získanie znalostí v spôsoboch prípravy prezentácií