SPOLOČENSKÁ ETIKETA A BIZNIS PROTOKOL
školenia v mesiaci: september
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 12.9.2014
Miesto: Bratislava
Cena kurzu: 140 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.

Tréning je určený pre stredný a vrcholový manažment


Cieľom školenia je získať základný prehľad o spôsobilostiach počas obchodných rokovaní, utvrdiť sa v kultúrnych zvyklostiach, získať zručnosti v tom ako spríjemniť rokovanie a komunikovanie, osvojiť si základné pravidlá etikety v pracovnom prostredí, ako aj na podujatiach, ktoré majú spoločenský charakter a sú organizované firmou.


Účastník získa základné pravidlá pri komunikácii pri verejnom styku, pravidlá etikety, pozdrav a jeho formy, predstavovanie sa, práca s vizitkami, umenie počúvať, spoločenská a obchodná konverzácia, malé a veľké rozhovory, pracovné rokovania, prijímanie návštev na pracovisku, obchodné obedy, pozvánky na podujatia a zastupiteľnosť, dary pri výročiach kolegov, stolovanie, pracovné miesto a jeho úprava, služobné cesty autom, pracovné návštevy u klienta a pravidlá. Firemné podujatia a správanie sa jednotlivcov podľa ich postavenia. Príprava firemných podujatí, príprava verejnej prezentácie spoločnosti, výstavy. Pravidlá pri obchodnom rokovaní, zásady pre obchodný rozhovor. Poradenstvo pri pracovnom odeve a úprave zovňajšku

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.