ŠKOLENIE PRE PREDAVAČOV V OBCHODE
školenia v mesiaci: január
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 10.1.2020
Miesto: Trencin
Cena: 150 eur
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Náplň tréningového školenia:

1.modul: Efektívna komunikácia a správanie predavača so zákazníkom

2.modul: Tréning zameraný na priame precvičenie komunikácie a správanie sa so zákazníkom


1. časť školenia:
Maloobchodný predaj - nácvik predajných zručností v rámci správania sa
osobný predaj tovaru alebo služieb zákazníkovi
vedenie predajného rozhovoru
doplňovanie zásob tovaru
typy uzatvárania predaja

Problematické situácie v maloobchodnom predaji a zvládnutie situácie v rámci správania sa predavača
predaj niekoľkým zákazníkom súčasne
predaj skupine zákazníkov
predaj náhradného tovaru
Prekonanie negatívnych predajných návykov v správaní predavača
nedostatočné nadšenie predavača
komunikačné chyby - hádky, slovník, prehliadanie otázok, príliš veľa rečí
podceňovanie zákazníka
nedostatočný priestor pre zákazníka

2. časť školenia:
Diskusie, situačné cvičenia a pozorovanie s následnou spätnou väzbou