PROFESIONÁLNY METROLÓG
školenia v mesiaci: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 14.5.2015
Miesto: Trenčín
Cena: 135 eur/osoba
V cene školenia:
Náklady na študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, techniku, lektora, občerstvenie, spoločný obed, vydanie osvedčenia.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený najmä pracovníkom zodpovedným za metrologické zabezpečenie v spoločnosti a pracovníkom vykonávajúcim merania.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Úvod do metrológie, pojmy, história, medzinárodná sústava jednotiek, platná legislatíva SR v oblasti metrológie.

- Metrologické pojmy ako etalón, veličina, nadväznosť, kontrolné prípravky, kalibrácia, užívateľ meradla, trieda presnosti, overenie, kvantifikácia, atď.

- Rozdelenie meradiel, používanie meradiel.

- Funkcia metrológa a jeho postavenie v spoločnosti a v manažérskom systéme, metrologický poriadok.

- Záznamy o kalibrácií, označovanie meradiel.

- Spôsobilosť meradiel

- Diskusia.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, hry, praktické ukážky.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.