PROFESIONÁLNA ASISTENTKA - MODERNÉ RIADENIE SEKRETARIÁTU
školenia v mesiaci: január
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 22.1.2019
Miesto: Bratislava
Cena: 170,-EUR
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený pre asistentky, sekretárky a recepčné.


Cieľ kurzu:

Je pripraviť asistentky manažérov, vedúcich pracovníkov, sekretárky na zvládnutie požiadaviek kladených na ich profesionálnu pôsobnosť s osobným zreteľom na organizovanie firemnej agendy a kvalitnú prezentáciu firmy.

Obsahová náplň školenia:

- požiadavky na profesionálne pôsobiacu asistentku/sekretárku,

- základy spoločenskej etikety a biznis protokolu,

- osobný imidž firmy,

- riadenie sekretariátu,

- správne telefonovanie, komunikácia,

- príprava obchodných udalostí,

- dôležité pravidlá obchodnej firemnej korešpondencie,

- spolupráca s nadriadením,

- reč tela,

- time s stress manažment,

- spoločenské a biznis oblečenie,

- praktické ukážky uplatňovania spoločenskej etikety, biznis protokol.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.