SPRÁVNE VEDENIE PERSONÁLNEJ PRÁCE
školenia v mesiaci: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 19.5.2015
Miesto: Trenčín
Cena: 130 eur/osoba
V cene školenia:
Náklady na študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, techniku, lektora, občerstvenie, spoločný obed, vydanie osvedčenia.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Kurz je určený personalistom.


Obsahová štruktúra kurzu:

- Hodnota ľudských zdrojov firmy,

- personálna stratégia ako súčasť firemnej stratégie,

- personálne politiky,

- plánovanie personálu,

- výber a prijímanie pracovníkov, asesment,

- adaptácia pracovníkov,

- motivácia a pracovná disciplína, odmeňovanie, bonusy,

- normovanie a produktivita práce, performance management,

- hodnotenie pracovníkov, hodnotiace a rozvojové centrá,

- plánovanie a realizácia rozvoja pracovníkov,

- uvoľňovanie pracovníkov, outplacement ,

- odbory, kolektívna zmluva, sociálne benefity,

- zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov RĽZ vo firme,

- Diskusia.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, hry, praktické ukážky.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.