NAJNOVŠIE OBCHODNÉ TAKTIKY, STRATÉGIE, VYJEDNÁVANIE A PREDAJ
školenia v mesiaci: január
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁNTermín
14.1.2020
Miesto:

Bratislava, Trencin
Cena kurzu:
200 eur/osoba


v cene školenia: študijné materiály, občerstvenie, obed,vystavenie vysvedčenia

Tréning je určený najmä pre: obchodníkov, manažérov, nákupcov, reprezentantov spoločností, obchodným manažérom, obchodným zástupcom


Tréning je zameraný na osvojenie si zručností, ktoré vedú  k úspešnému vyjednávaniu s obchodnými partnermi, externými a internými zákazníkmi a dodávateľmi. V množstve modelových situácií sa účastníci naučia úspešne zvládať aj najťažšie vyjednávacie rozhovory s náročnými partnermi.

- Hlavné  zásady vyjednávania.
- Prehľad najmodernejších obchodných taktík 
- Analýza problému s odstupu.
- Výber podnetov, na ktoré chcem vo vyjednávaní reagovať. 
- Definícia hlavných cieľov vo vyjednávaní.
- Technika „vyjednania na balkón“.
- Ako zachovať rovnováhu v nerovnovážnych vyjednávacích pozíciách.
- Ako „odzbrojiť“ oponenta a získať ho na svoju stranu. 
- Ako rešpektovaním osobnosti oponenta získať rešpekt pre seba. 
- Ako „zmeniť hru“ keď doterajší postup nefungoval. 
- Ako zmeniť kontext aby som mohol zmeniť hru. 
- Umenie zasadiť taktiku oponenta do svojho kontextu. 
- Stratégie a chyby. 
- Typológia partnerov. 
- Vlastné predpoklady a tvorba vlastného prirodzeného štýlu vyjednávania.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.