MODERNÝ LEADERSHIP
školenia v mesiacoch: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 19.-20.5.2015
Miesto:
Trenčín
Cena kurzu:
320 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 16 hodín

Školenie je určené pre podnikateľov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov a záujemcov o rast osobnosti.

Cieľom školenia je zlepšiť Vaše schopnosti viesť ľudí.

Veľká časť školenia je venovaná diskusii, analýze emócií pri vedení ľudí a hľadaniu úspešných riešení na predpripravených príkladoch z praxe. Ak si prajete, môžeme formou brainstormingu rozobrať aj Váš konkrétny prípad. Získate tak cenné rady od nezaujatých ľudí.

Obsahová náplň školenia:

- kto je líder, rôzne štýly vedenia ľudí,
- strategické plánovanie a jeho nástroje, teória hier,
- veda a umenie vodcovstva, osobný a firemný leadership,
- vízie firemné, tímové a osobné, spôsob ich stanovenia a osvojenia,
- stratégie v biznise a trvalo udržateľný rozvoj,
- typy vodcov, osobnosť lídra, poznanie samého seba a iných,
- schopnosť riešiť problémy a zvládať emócie,
- princípy a postupy budovania tímu, manažérske techniky zamerané na riešenie,
- transformačný proces, spätná väzba, koncentrácia na cieľ a učenie sa zo zlyhaní.
- asertívna komunikácia
- neurolingvistické programovanie
- time manažment -Analýza a rozbor pracovného času, zlodeji času, pílový efekt
- zvládanie životných a pracovných priorít
- zvládanie a odbúravanie stresu

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, praktické ukážky a nácvik.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.