MODERNÝ MARKETING V 21. STOROČÍ A JEHO VYUŽITIE V PRAXI
školenia v mesiaci: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 9.5.2014
Miesto: Bratislava
Cena: 90 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Marketingový  tréning je určený najmä  marketingovým a obchodným pracovníkom resp. manažérom


1. modul:

Prehľad marketingových stratégií a nové prístupy v strategickom    marketingu pre meniace sa podmienky a ich potencionálne  využívanie konkrétne v praxi spoločnosti.

Cieľom modulu je premeniť matematické a štatistické metódy plánovania budúcnosti a potrebných zdrojov na tvorivé vyhľadávanie trhových príležitostí, ich spracovanie, vyhodnotenie do akceptovateľnej a využiteľnej podoby.

2. modul:

Inovatívny marketing a predaj

Cieľom modulu je  sprehľadniť a objasniť využitie inovatívneho marketingu a predaja,  ktorý prináša nové možnosti, efektívnejšieho fungovania a jeho pochopenia. Využitie poznatkov v tvorbe skutočnej konkurenčnej výhody Vašej spoločnosti  oproti iným spoločnostiam.

3. modul:

Interpersonálna marketingová komunikácia

Tréningový program je zameraný na zefektívnenie komunikačnej siete z  pohľadu interpersonálnych vzťahov vo firme, v spoločnosti. Účastníci získajú  dôležité a zároveň nevyhnutné zručnosti k zvládnutiu efektívnej komunikácie s interným a externým klientom, zákazníkom vo firme. Oboznámia sa so zákonmi komunikácie využitím vhodných foriem komunikácie, natrénujú určovanie komunikačných typov podriadených a nadriadených spolupracovníkov a prakticky vyskúšajú vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie v modelových situačných scénach na dosiahnutie cieľov a zvládnutie praktických úloh.