ŠKOLENIE HACCP
školenia v mesiaci: október
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 8.10.2014
Miesto: Bratislava
Cena: 160 eur/osoba
V cene školenia:
Náklady na študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, techniku, lektora, občerstvenie, spoločný obed, vydanie osvedčenia.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Obsahová štruktúra kurzu:

- správna výrobná prax, zásady správneho vykonávania sanitácie, dodržiavanie osobnej a prevádzkovej hygieny,

- systém HACCP,

- ochorenie z potravín,

- praktické ukážky, cvičenia, diskusia.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.