EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA
školenia v mesiaci: máj
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 23.5.2014
Miesto:
Trenčín
Cena kurzu:
120 eur/osoba
V cene školenia:
Študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, občerstvenie, spoločný obed, vydanie certifikátu.

Čo je vlastne emočná inteligencia ?

- Dôležitosť emočnej inteligencie pre život a prácu

- EQ versus IQ
- Orientácia v sebe (sebapoznanie): rozumieť, čo cítim a rozpoznať, ako sa to u mňa prejavuje
- Pochopenie druhých: vedieť čo prežíva druhý a prečo reaguje tak, ako reaguje
- Ako pracovať s vlastnými emóciami
- Ako zvládať náročné vzťahové situácie na pracovisku
- Netradičné nástroje na rozvoj emočnej inteligencie
- Ako motivovať seba a iných
- Ako využívať kreativitu a intuíciu pri rozvoji svojej emočnej inteligencie
- Ako efektívne komunikovať s ohľadom na vlastné prežívanie a na to, čo cítia a potrebujú iní ľudia
- Čaro emočnej inteligencie v kritických a konfliktných situáciách

Čo kurzom získate?

Naučíte sa zvládať vlastné nálady a efektívne pracovať s tým, čo prežívajú vaši kolegovia. Dokážete motivovať nielen seba, ale aj iných. Naučíta sa efektívne využívať intuíciu - skrytý zdroj úspechu a kreatívne pracovať s vlastnými zdrojmi s cieľom nielen vynikajúco pracovať , ale prežívať plnohodnotný život vo všetkých jeho aspektoch - v práci, doma a pri trávení voľného času. Rozviniete základné zložky emočnej inteligencie.