EFEKTÍVNA A ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA
školenia v mesiaci: január
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 14.1.2020
Miesto: Bratislava
Cena: 200 eur/osoba
V cene školenia:
Náklady na študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, techniku, lektora, občerstvenie, spoločný obed, vydanie osvedčenia.
Rozsah kurzu: 8 hodín

Zrozumiteľná, jasná a pružná komunikácia je dôležitá z pohľadu fungovania, efektivity pracovných vzťahov, pracovnej atmosféry a hlavne pri kontakte s občanmi, spolupracovníkmi, zamestnancami. Tréning je zameraný na riešenie východiskového stavu a pozitívneho ovplyvňovania vývoja v smere efektívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, zvládanie efektívnej asertívnej komunikácie.

Obsahová náplň školenia:

- definícia komunikácie a jej význam,
- komunikačný model,
- verbálna komunikácia,
- neverbálna komunikácia,
- základné komunikačné štandardy,
- interpersonálna komunikácia,
- najčastejšie chyby a bariéry v komunikácií,
- komunikácia s jednotlivými typmi osobností,
- štýly poznávania a vedenia ľudí,
- charakteristika kreatívnej a inovatívnej práce s ľuďmi,
- riešenie problémových a prípadových situácii,
- komunikačný tréning.

Použitá metodika:

Výklad, diskusia, rolové hry, praktické ukážky a nácvik techník.

Certifikát a benefity:

Po absolvovaní školenia získavajú účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. Každý účastník získava nárok na bezplatnú e-mailovú konzultáciu s lektorom kurzu počas nasledujúcich 5 dní po ukončení kurzu.