DELEGOVANIE A TIME MANAŽMENT
školenia v mesiaci: január
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN

Termín: 22.1.2020
Miesto: Trencin
Cena: 200 eur/osoba
V cene školenia:
Náklady na študijné materiály v písomnej a elektronickej podobe, techniku, lektora, občerstvenie, spoločný obed, vydanie osvedčenia.
Rozsah kurzu: 8 hodín


2-modulové tréningové školenie:

1.modul: Delegovanie pracovných úloh

Základné princípy delegovania
Delegovanie pracovných úloh podriadeným
Najefektívnejšie štýly vedenia
Rozdeľovanie úloh
Metodika delegovania
Práca pod tlakom
Opatrenia pri nedosiahnutí vytýčených cieľov

2.modul: Komunikačný tréning a time manažment

- Komunikačný tréning pre zrozumiteľné zadávanie úloh

/ z hľadiska stanovenia cieľov a ich plnenia/

- Time manažment

Forma a metódy školenia:

Stručné teoretické vstupy zo strany lektora, riadená diskusia, skupinové úlohy a riešenie situácií, spätná väzba.

Prínos tréningu:

- využitie vlastných vodcovských zručností

- istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie

- presvedčivejší osobný prejav z hľadiska delegovania úloh

- úspešné delegovanie

- time manažment